Kategoriarkiv: Information

Byggplaner i Riksby

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att planarbete ska påbörjas för etapp 2 gällande Riksby 1:1. (Golfbanan m.m.)
Sammanfattningsvis så kommer vårat och omkringliggande koloniområden att beröras olika beroende på hur planerna fastställs.
Läs gärna igenom hela skriften från Stadsbyggnadskontoret.

Byggplaner från Stadsbyggnadskontoret

Information till medlemmar från styrelsen i Riksby koloni

Gemensamt svar från Linnea koloniförening, Iris Koloniträdgårdsförening, Riksby Koloniförening och Stockholms
Koloniträdgårdar

 

Vintertoan information

Som ni alla vet så har kostnaden per kilowatt-timme rusat iväg och medfört högre elkostnader för föreningen.

För att spara in på elkostnaden för föreningen kommer vi att stänga av värmen på vintertoaletten. Vi räknar med att detta sparar ytterligare mellan 2500-4500kr  per vintersäsong baserat på priser mellan 1,50-2,50kr per kWh
Vintertoan är att betrakta som en torrtoa men vi har haft vatten i dunkar för att kunna tvätta av händerna efter toabesöket.

I och med att vi stänger av värmen kommer vatten inte längre att finnas tillgängligt vintertid på vintertoaletten eftersom vattnet fryser då.
Ta gärna med våtservetter för att torka händerna med efteråt.

För information:
Efter ovanstående åtgärd kommer vi bara att ha två element igång i föreningens hus,  ett i det lilla huset där vintervattnet hämtas och ett i köket i föreningshuset. I föreningshuset har vi tidigare stängt av elementen i det stora rummet  och därmed dragit ner förbrukningen från ca 1400 kWh till ca 850 kWh per månad, och det kommer att bli ännu mindre när elementet i vintertoaletten är avstängt.

Alla utomhusbelysningar på våra uthus är för övrigt numera
led-lampor som drar väldigt lite energi.

Enkät från Stockholms koloniträdgårdar hur vi vill lära oss om odling

Vad vill vi lära oss om odling? Och hur? Kurser, workshops, internet? Här är en enkät som riktar sig till alla medlemmar.

Stockholms Koloniträdgårdar har ställt samman en enkät som riktar sig till alla som odlar i någon av Stockholms koloniföreningar. Enkäten är öppen till 25 november, sedan sammanställer kommittén svaren och planerar för nästa års utbildningar och kurser.

Svara på enkäten på denna länk!

Läs mera här på Stockholms Koloniträdgårdars hemsida.

Styrelsens synpunkter på planen för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg

Skrivelsen nedan är styrelsens synpunkter på planen för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg. Den kommer vi att skicka in till Stadsbyggnadskontoret senast den 7e februari som är sista dag för att lämna synpunkter.

Vill du som medlem tillföra ytterligare synpunkter så kan du själv maila/skicka in dem till Stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@stockholm.se som ska vara dem tillhanda senast den 7e februari.

Ett alternativt är att du mailar dina synpunkter till styrelsen på styrelsen@riksbykoloni.se så tar vi med dem i vårt dokument. Väljer du det senare så behöver vi få dina synpunkter senast den 1 februari.

STYRELSEN

Inlaga till stadsbyggnadskontoret (2022-01-25)