Vintertoan information

Som ni alla vet så har kostnaden per kilowatt-timme rusat iväg och medfört högre elkostnader för föreningen.

För att spara in på elkostnaden för föreningen kommer vi att stänga av värmen på vintertoaletten. Vi räknar med att detta sparar ytterligare mellan 2500-4500kr  per vintersäsong baserat på priser mellan 1,50-2,50kr per kWh
Vintertoan är att betrakta som en torrtoa men vi har haft vatten i dunkar för att kunna tvätta av händerna efter toabesöket.

I och med att vi stänger av värmen kommer vatten inte längre att finnas tillgängligt vintertid på vintertoaletten eftersom vattnet fryser då.
Ta gärna med våtservetter för att torka händerna med efteråt.

För information:
Efter ovanstående åtgärd kommer vi bara att ha två element igång i föreningens hus,  ett i det lilla huset där vintervattnet hämtas och ett i köket i föreningshuset. I föreningshuset har vi tidigare stängt av elementen i det stora rummet  och därmed dragit ner förbrukningen från ca 1400 kWh till ca 850 kWh per månad, och det kommer att bli ännu mindre när elementet i vintertoaletten är avstängt.

Alla utomhusbelysningar på våra uthus är för övrigt numera
led-lampor som drar väldigt lite energi.