Byggplaner i Riksby

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att planarbete ska påbörjas för etapp 2 gällande Riksby 1:1. (Golfbanan m.m.)
Sammanfattningsvis så kommer vårat och omkringliggande koloniområden att beröras olika beroende på hur planerna fastställs.
Läs gärna igenom hela skriften från Stadsbyggnadskontoret.

Byggplaner från Stadsbyggnadskontoret

Information till medlemmar från styrelsen i Riksby koloni

Gemensamt svar från Linnea koloniförening, Iris Koloniträdgårdsförening, Riksby Koloniförening och Stockholms
Koloniträdgårdar