Inventering av avlopp 2024

Sedan några år tillbaka utför Stockholms miljöförvaltningen tillsyn av enskilda avlopp inom koloniområden. Nu är det vår tur. Det första steget är att fylla i bifogad blankett. Varje lottinnehavare ansvar själv för att blanketten fylls i och lämnas in i tid. Föreningen har uppgift att hjälpa till att samla in blanketterna och förstås redogöra för våra gemensamma byggnader.

Så här går det till

Fyll i blanketten och lämna den till föreningen senast 15 maj. Ja, det står på blanketten att man ska skicka in den direkt till kommunen. Men föreningen har i uppdrag att redovisa till miljöförvaltningen vilka som inte lämnat in banketten så vi behöver den i god tid innan sista dag för redovisning. Föreningen vill också ha en kopia för att kunna följa upp avloppsfrågan i framtiden.

Det finns två alternativ

  • Fyll i blanketten digitalt och mejla den till sekreterare@riksbykoloni.se
  • Fyll i blanketten på papper och lämna i brevlådan utanför expeditionen på Malvavägen

Här finns blanketten

Vill ni ha hjälp med praktiska frågor, utskrivna blanketter eller har ni frågor kom till expeditionen under ordinarie öppettider.

Tips: Vi har sommarvatten, man får bo i stugan mellan april och september, sedan helger. Slå ihop hur många dagar ni nyttjar stugan till veckor. 

Allt behöver inte fyllas i

Blanketten är rätt omfattande men många av frågorna berör inte oss och behöver inte fyllas i, är ni osäkra om något skriv då i kommentarsfältet. Markera gärna på sista sidan var eventuella avloppslösningar finns, eller lämna ett extra blad med en skiss.

Nästa steg

Miljöförvaltningen kommer i ett andra steg att utföra stickprovskontroller av den inkomna inventeringen samt inspektioner av eventuella avloppsanordningar som inte har tillstånd.

Vad händer om man inte fyller i blanketten?

Så här skriver kommunen:
De kolonilottsinnehavare som inte inkommer med svarsblanketten kommer i sådana fall få ett besök från miljöförvaltningen oavsett om avlopp finns eller ej. I de fall där vatten är indraget till stugan/byggnad på kolonilotten och det finns någon form av avloppsanläggning eller toalett (torrlösning eller WC-tank) kommer miljöförvaltningen att starta tillsynsärenden för bedömning av dessa anläggningar. När ett ärende är öppnat debiteras kolonilottsinnehavaren för nedlagd handläggningstid. Timtaxan är 1.400 kr. Det är lottinnehavaren som får stå för alla eventuella kostnader, när det gäller den egna avloppslösningen.

Exempel på godkänt avlopp.

Vad får man ha för avlopp?

Samma information som tidigare gäller!

Godtagbara exempel från Miljöförvaltningen avseende avlopp:

  • Diskbänk utan fast avlopp till mark där BTD (Bad-, Disk- och Tvättvatten) används för bevattning av växter på olika platser i trädgården.
  • Tömning av mindre dagliga mängder av BDT, sker med diskbalja som häls ut på olika ställen på gräsmatta.
  • Större mängder med återkommande BDT, så gäller att en slang kan flyttas och därmed sprida BDT över en större yta.

Läs mer:

Informationsblad från föreningen

Informationsblad från miljöförvaltningen

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com