Funktionärer

Styrelsen

Ordförande
Camilla Brindeberg,, ordforande@riksbykoloni.se
Camilla är även ordförande för Iris koloniförening

Kassör
Katarina Bruce, kassor@riksbykoloni.se

Sekreterare
Ann-Sofie Nygren, sekreterare@riksbykoloni.se

Ledamöter
Therese Arnaud
Garth Wilkinson

Suppleanter
Christina Andersson
Kristina Rennestedt
Cecilia Staffansson

Du når hela styrelsen på adressen styrelsen@riksbykoloni.se

Arbetsgruppen

Anders Bruske
Matz Hagman
Lasse Moberg
Jesper Svenheim

Mejl till arbetsgruppen arbetsgruppen@riksbykoloni.se

Trivselgruppen

Carina Orban, sammankallande
Mejl till trivselgruppen@riksbykoloni.se

Husfru

Gerd Foss

Uthyrning Ängsgården

Doris Undin, dorisundin@hotmail.com

Miljö- och odlingsgruppen

Anneli Ringqvist (Kompostering)
Cecilia Staffansson (Biologisk mångfald)
EvaLis Persson (Jord och jordförbättring)
Garth Wilkinson (Vatten och avlopp)
Janet Celik (Biologisk mångfald)
Jenny Johansson (Växtskydd)
Lena Hammerbäck (Kulturen i kolonin)
Lotta Forsberg (Eldning och grillning)
Marianne Söderström (Biologisk mångfald)
Per Morell (Koordinator)
Robert Karlsson (Produkter och material)
Susanne Poulsen (Jord och jordförbättring

Mejl till miljö- och odlingsgruppen miljo@riksbykoloni.se

Bygglovgruppen

Garth Wilkinson

Mejl till bygglovgruppen bygglov@riksbykoloni.se

Formulär för meddelande till bygglovsgruppen inkl. bilagor

Överlåtelsegruppen

Christina Andersson
Doris Unden
Mejl till överlåtelsegruppen overlatelsegruppen@riksbykoloni.se

Uthusvärdar

Riksbyvägen – Annika Hassbjer och Mikael Engström
Bellisvägen –   Annika Thorell och Mia Taranger
Malvavägen – Lena Hammerbäck och Rita Sköld
Sommarvägen – Jenny Johansson och Sofie Thorell

Områdesvärdar

Riksbyvägens uthus: Agneta Wahlström Malvavägen 6
Bellisvägens uthus: Agneta Wahlström Malvavägen 6
Malvavägens uthus: Lena Hammerbäck Malvavägen 26
Sommarvägens uthus: Susanne Poulsen Primulavägen 24

Revisorer

Tomas Lindegren
Christer Åhslund

Webbredaktör

Bo Grönkvist och Ann-Sofie Nygren, sekreterare@riksbykoloni.se

Valberedning

Per Morell
Mia Taranger
Amanda Westerström

Sidan uppdaterad 2024-05-12

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com