Var med och påverka politiker och tjänstemän angående vägplaner i kolonin

Hjälp oss att bevara Koloniträdgårdarna!

Just nu finns ett start-PM i Byggnadsnämnden som innebär en risk att uppemot 70 stugor i Iris koloniområde kan komma att rivas. Detta förslag anser vi inom kolonin är ett krafigt försämring för kolonins fortsatta överlevnad i Bromma och desutom en stor förändring mot vad som tidigare kommunicerats av politikerna så sent som för fem år sedan.
Länken nedan öppnar ett dokument som beskriver situationen och där det finns mail-adresser till personer inom:
Byggnadsnämnden
Borgarrådssekreterare med ansvar för stadsbyggnadsfrågorna
Exploateringsnämnden

Uppmaning om att påverka politiker att bevara koloniområdena_230306