Enkät från Stockholms koloniträdgårdar hur vi vill lära oss om odling

Vad vill vi lära oss om odling? Och hur? Kurser, workshops, internet? Här är en enkät som riktar sig till alla medlemmar.

Stockholms Koloniträdgårdar har ställt samman en enkät som riktar sig till alla som odlar i någon av Stockholms koloniföreningar. Enkäten är öppen till 25 november, sedan sammanställer kommittén svaren och planerar för nästa års utbildningar och kurser.

Svara på enkäten på denna länk!

Läs mera här på Stockholms Koloniträdgårdars hemsida.