Styrelsens synpunkter på planen för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg

Skrivelsen nedan är styrelsens synpunkter på planen för Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg. Den kommer vi att skicka in till Stadsbyggnadskontoret senast den 7e februari som är sista dag för att lämna synpunkter.

Vill du som medlem tillföra ytterligare synpunkter så kan du själv maila/skicka in dem till Stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@stockholm.se som ska vara dem tillhanda senast den 7e februari.

Ett alternativt är att du mailar dina synpunkter till styrelsen på styrelsen@riksbykoloni.se så tar vi med dem i vårt dokument. Väljer du det senare så behöver vi få dina synpunkter senast den 1 februari.

STYRELSEN

Inlaga till stadsbyggnadskontoret (2022-01-25)