Ny information från Stadsbyggnadskontoret avseende planärende Riksby 1:13

Nu finns ny information från Stadsbyggnadskontoret avseende planärende Riksby 1:13  m.fl. vid
Linta Gårdsväg .

Innehåller information om när byggandet planeras börja, omfattningen och hur samråd sker.

Från den 21 december till och med den 7 februari sker samråd baserat på en utställning som finns på ett
antal platser, bland annat på Biblioteket vid Brommaplan.

Styrelsen meddelar att frågan kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte som är den 16 januari 2022.