Uthusen och COVID-19

April 2020

INFO OM UTHUSEN
ANGÅENDE COVID-19

Styrelsen vill informera om läget inför kollosäsongen 2020. I samband med att vattnet sätts på den 21 april kommer det att sättas upp skyltar vid alla uthus. Vi har valt att informera alla medlemmar via mejl/brev så att alla nås av informationen. Informationen kommer även att läggas upp på hemsidan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och just nu är det inget som säger att vi måste hålla uthusen stängda. Grundläggande är att uthusen är till för de som är friska.

Den som är sjuk, uppvisar symptom på Covid-19 (Corona) eller tillhör någon av riskgrupperna skall INTE använda uthusen. För dessa gäller att man ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.

Det kommer vara allas ansvar att hålla rent i uthusen och följa instruktionen. Tvätta händerna före och efter besöket och städa efter dig. Du som är orolig över att bli smittad får själv välja om du vill använda uthusen. Är Du sjuk så stanna hemma i din bostad och var inte på kollo. Tag ditt ansvar att inte sprida smitta. Håll uthusen rena och funktionella.

Vidare så kommer styrelsen att fortlöpande gå ut med info via hemsidan. Exempelvis vad som gäller för den kommande vårstädningen och expeditionens öppettider. Vi förstår att läget är svårt för många i samhället och det kommer även att bli vissa svårigheter för oss i kolonin.

Om vi hjälps åt och tar hand om varandra så kommer vi nog lösa detta tillsammans.

Styrelsen