Stockholms Koloniträdgårdar informerar

Koloniträdgårdsförbundet och Stockholms Koloniträdgårdar samarbetar med Skansen genom både Skansens Koloniträdgårdar och Stödföreningen för Skansens kolonistugor och vi vill gärna vidarebefordra detta budskap till våra medlemsföreningar.Upprop från SKANSEN

Glad vår!

STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR