Koloniträdgårdsförbundet informerar

Koloniträdgårdsförbundets Cirkulär med information.

Du vet väl att som kolonist i en förening ansluten till Koloniträdgårdsförbundet får du rabatt hos vissa butiker som säljer saker bra att ha när man har stuga och trädgård. Här hittar du mer information.

Pippi på Koloni?
Med vår kampanj Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vi vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Läs mer…