Arbetsgruppen informerar

Toaletten på Bellisvägen är fn stängd pga full tank. Toalett vid Ängsgården är öppen. Extra tömning är beställd och när den är utförd öppnar vi toaletterna igen.

19/6 kl 12.30: Allt i sin ordning igen!