Hämta ut din stugpärm!

NYHET FRÅN OCH MED SÄSONGEN 2021! –
STUGPÄRMAR INTRODUCERAS
Styrelsen fattade under hösten 2020 beslut om att en “stugpärm” ska
finnas i varje stuga.
Förslaget om att introducera stugpärmar i Riksby Koloniförening kom till
styrelsen från Inger och Lena Hammarbäck. Inger, Lena och Lena
Ekström-Apro har under senvintern 2021 producerat pärmarna som nu
är färdiga att delas ut.

Tanken med stugpärmar är att viktig och användbar information ska
finnas lätt tillgänglig i stugan, för både nuvarande och nya medlemmar.
I pärmen finns även sidor där man kan skriva in vilka träd, buskar,
blommor och annan odling som finns på lotten, en ovärderlig
information för en ny medlem. Man kan även skriva om stugan och dess
historia, vilka som bott där, renoveringar m.m.

Du som är medlem eller medkolonist kan nu kvittera ut stugans pärm!
Datum för när detta kan ske är:
Lördag 8 maj kl. 11.00-13.00 på Ängsgården
Lördag 15 maj kl. 11.00-13.00 på Ängsgården
Behövs fler datum, så kommer dessa att anslås på anslagstavlorna och hemsidan!

STYRELSEN!