Om städdagen, sopskåpen och vattenavstängningen.

Arbetsgruppen meddelar:
 
I samråd med styrelsens ordförande har vi beslutat ställa in höstens städdag.Och det är nog klokt med tanke på att coronaviruset fortfarande härjar.
 
Sålunda gäller följande:
 
-Ingen städdag p.g.a smittrisken plus att inga akuta jobb behöver göras.
 
-Sista chansen att slänga sopor blir tisdagen den 6 oktober.
 
-Vattnet stängs av lördagen den 10 oktober på morgonen.