Midsommarfint

En påminnelse från Styrelsen:
Den 15 juni ska arbetet vara klart på lotterna så att allt är fint och prydligt till midsommar. Styrelsen och områdesvärdarna kommer att gå den årliga promenaden den 17 juni med start kl.18.00. Vi ser gärna att ni är ute på kollo vid tidpunkten för promenaden så vi får träffa er och ni får träffa oss.