Brev från valberedningen – viktigt!

 

Vår valberedning har sedan i somras då vi tog på oss uppdraget jobbat för att få ihop ett förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2018.

Tyvärr har vi inte lyckats få någon medlem att ställa upp som kassör trots att vi tillfrågat flera om de vill ta uppdraget. Vi saknar också förslag på ytterligare en ledamot och en revisor.

Ni har haft möjlighet att ge förslag via våra mail och uppsatt information sedan vi tog på oss uppdraget men ingen har hört av sig.

Med vårt brev följer en länk till en artikel som tydliggör vårt ansvar som medlem i vår förening och vad som händer om vi inte kan få ihop en styrelse.

Blir föreningen tvungen att ta in en kassör utifrån blir det en kostnad som kan medföra höjd medlemsavgift.

 

Vårt gemensamma ansvar.

Kontaktuppgifter till valberedningen