Uthus Malvavägen

Arbetsgruppen meddelar:
Malvavägens toatank är full.
Använd toan vid Ängsgården.
Tömning sker i morgon.
Duschning kan utföras på Sommarvägens dusch.