Seniorlunch!

Föreningens 65+ seniorer hälsas välkomna till årets sillunch!
Den 13/7 kl 1300 på Ängsgården.
Anmälan till Ing-Marie tel 070-772 66 68 eller imkarlsson47@gmail.com senast 10/7.