Vägar

Högsta tillåtna hastighet på vägarna är 30 km/tim men med tanke på områdets karaktär med smala vägar och barn som leker och cyklar rekommenderas att bilars hastighet sänks till gå-fart inom koloniområdet. Föreningen har dessutom satt farthinder på vissa vägar för att sänka farten i ett led att öka trafiksäkerheten på området. Föräldrar uppmanas också att se till så att barnens cyklar har stingpinnar och flaggor.

Tänk också på att parkera bilarna så att utryckningsfordon, slamtömningsbil, sopbil och andra tyngre fordon kan komma fram.

Om du har gäster med bil, rekommendera dem att parkera vid Linta eller vid Engelska Skolan. Koloniområdets vägar är smala och parkeringsmöjligheterna inom området är få.

 

 

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com