Trädgården

Högsta tillåtna häckhöjd är 110 cm och av trafiksäkerhetsskäl 90 cm i hörnorna i vägkorsningar.
Du kan bli dömd för vållande av olycka om din häck eller dina träd skymmer sikten och detta vållar en olycka.

Anledningen till att häckarna inte får vara högre än 110 cm, är att utomstående som promenerar i området ska kunna se in på lotterna. De ska se hur vackra och välskötta lotterna är och därigenom få en positiv inställning till koloniträdgårdsområdena.

Om det finns ”luckor” i häcken rekommenderas i första hand att man planterar nya Hagtornsplantor men även Måbär och Bukettapel går bra då de liknar Hagtornen.

Fruktträd, buskar och andra träd ska vara i proportion till stugorna. Träden ska också beskäras årligen.

Rensning utanför häckarna ingår i tomtskötseln. Styrelsen vill erinra om att det åligger var och en att rensa bort ogräs utanför den egna kolonilotten och att hålla vägen prydlig och fri från gropar.

Senast den 15 juni ska häcken och gräsmattorna vara klippta och trädgården i god ordning.
Senast den 1 dec ska kolonilotten vara i uppstädat/ ordnat skick. Tänk på att hålla staket i skick om sådant finns.

Respektera era grannar!
– Låt inte barnen gena över andra kolonisters tomter.
– Partytält får inte vara uppställda under hela säsongen. När festen är över plockas tältet ner.
– Din baksida kan vara grannens framsida/uteplats i närheten. Håll ordning och städat så att det blir njutbart för andra också.
– Tänk på ljudvolymen när ni har fest.
– Tänk också gärna på stora, höga leksaker som t ex plastbassänger. De bör inte vara permanent uppställda i trädgården, för visst vill väl ögat helst njuta trädgårdens egna sköna färger och former.

Kompost
Alla bör ta hand om sitt eget trädgårdsavfall i egen kompost på tomten. Är du osäker på vad du kan kompostera eller vill ha råd om hur du ska anlägga och sköta en kompost – prata med Miljögruppen.

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com