Personuppgifter

Medlemsregister

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.

Vi har ett digitalt medlemsregister som innehåller följande information om medlemmarna:

Namn
Bostadsadress
E-postadress
Telefon och mobiltelefonnummer
Koloniadress och kolonilottens nummer och storlek
Inträdesår i föreningen

Uppgifterna används vid fakturering av arrende- och medlemsavgifter samt vid utskick av information från föreningens styrelse. Vi skickar också adressuppgifter till Koloniträdgårdsförbundet för utskick av tidningen Koloniträdgården.

Vid utträde ur föreningen raderas uppgifterna.

Samtycke

En viktig del av dataskyddsförordningen är att föreningen behöver medlemmarnas samtycke till att dessa uppgifter lagras och används för ovan angivna syfte.

När personuppgifter och bilder publiceras på t ex anslagstavlor, hemsida och sociala medier ska föreningen säkerställa att personen samtycker till detta. Detta är viktigt att tänka på för alla som sätter upp anslag på tavlorna i området.

Om ni på vår hemsida eller våra anslagstavlor ser uppgifter eller bilder på er som ni inte vill ska publiceras, eller om ni har frågor om vilka uppgifter om er som finns i registret, kontakta styrelsen.

Bromma 24 maj 2018

Styrelsen

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com