Överlåtelse

Försäljning av stuga

Om du ska sälja din stuga så innebär det att du måste säga upp din kolonilott. ”Blankett för uppsägning av kolonilott” hämtas och lämnas till styrelsen på expeditionstid. Du kan också hämta blanketten här och skriva ut den.

När du ska sälja din stuga i Riksby gäller så kallat hembud.
Hembud innebär att föreningen värderar och fastställer stugans värde enligt Stockholms koloniträdgårdars prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm.

Värdering och visning av stugan sker under perioden april – september. Därefter säljs stugan för det fastställda värdet, till någon som står på föreningens intresselista.

Överlåtelsen äger rum på föreningens expedition på Malvavägen 25 i närvaro av köpare och säljare och funktionärer från föreningen.
Vid överlåtelsen sker all nödvändig pappersexercis varvid säljaren frånträder arrendet  och köparen tecknar arrendekontraktet till lotten.
Innan överlåtelsen sker ska betalningen från säljare till köpare vara klar. Säljaren betalar värderings- och överlåtelsekostnaden via faktura som erhålles i samband med överlåtelsen.

Har du vedeldad spis/kamin med skorsten, rekommenderar vi dig att be sotaren besiktiga skorstenen före värderingen och ev. åtgärda den, för att få något betalt för den.

Överlåtelse av stuga inom familjen

Överlåtelse av stuga kan ske inom familjen även när det inte handlar om dödsfall och arv, utan också när en medlem inte längre orkar med skötseln av stugan, men kanske önskar att den stannar inom familjen.

Även vid överlåtelse av din stuga till familjemedlem så innebär det att du måste säga upp din kolonilott. Den nya medlemmen måste betala en ny inträdes/medlemsavgift. 

I avtalet med medlemmen står att arrendet, med föreningens godkännande, kan överlåtas till familjemedlem om denne deltagit i lottens skötsel. Grundläggande är att styrelsen anser att familjemedlemmen varit delaktig i skötseln av lotten och att han/hon motsvarar våra krav på nya medlemmar.
Vi rekommenderar alltid att familjemedlemmar även anmäler sig till intresselistan för att därigenom förstärka sina möjligheter att överta arrendet.

Har du frågor kontakta overlatelsegruppen@riksbykoloni.se

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com