Historia

Ännu under vikingatiden hade Bromma många vattendrag.
Ett sund sträckte sig från nuvarande Ulvsundasjön – Lillsjön – Brommaplan – Judarn och här låg de flesta av Brommas mera betydande byar och gårdar under vikingatiden och medeltiden, t.ex. Ulvsunda, Linta, Glia, Nora, Riksby och Nockeby.

Namnet Riksby kommer från en medeltida by som låg mellan Lillsjön och Flygfältets södra del. Riksby är rikt på fornlämningar och förhistoriska gårdar.

Norra Båtmanstorpet, stuga och parbod, troligen från slutet av 1700-talet är de enda äldre byggnaderna som finns bevarade i stadsdelen.
Torpet låg på Riksby gårds ägor som från 1630 hörde till Åkeshov. Området köptes, liksom stora delar av Bromma, 1904 av Stockholms stad för att exploateras.

I början av 1900-talet bestod området av många koloniområden. Riksby koloniträdgårdsområde tillkom 1930 och de första stugorna byggdes.

När bostadsbebyggelsen i Riksby startade 1938 skuffades många kolonister på de äldre områdena undan och fick flytta sina stugor och överge sina träd och buskar och börja på nytt på en annan tomt.

Under årens lopp har det varit ett antal hot om flyttning främst på grund av Huvudstaledens planerade förlängning. Ännu har den inte blivit av vilket de flesta kolonister är tacksamma för.

Området är kulturhistoriskt klassificerat sedan 2007.

Här är en karta från 1912. Där kan man se Riksby gård och kanske lista ut var den låg någonstans.
Vägen, som idag heter Salixvägen, har troligtvis ännu idag samma sträckning.
Man kan då konstatera att tennisbanorna, skolan och Riksbyvägen har raderat ut alla spår av Riksby gård utom det lilla som återstår av grunden där bikuporna brukar stå.

Utsnittet hämtat från Stockholmskällan.

1934 års karta över Stockholm med omgivningar. Här kan man se Riksby koloni inramad av den röda linjen som betyder att området är stadsplanerat. Man kan se koloniområdena runtomkring, bl.a. Iris och Linnéa.

Länken här leder till hela 1934 års karta över Stockholm

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com