Arbetsgruppens arbetsuppgifter

Arbetsgruppens arbetsuppgifter.

Vårarbeten.

 • Påsläpp av sommarvatten:

   • Hopmontering av kopplingar m.m.

   • Stängning av alla föreningens kranar* på tomter, uthus och föreningshus.

   • Borttagning av frysskydd och påsläpp av vatten i vägbrunn.

   • Kontroll av läckage på kranar, toaletter m.m. och eventuella åtgärder därmed.

   

 • Förbereda uthusen för säsongen.

 • Planera och leda arbeten på vårens städdag. Beställa erforderligt material.

 • I samråd med kassör beställa sop- och tanktömning.

  Sommararbeten.

 • Läsa av vattenmätare en gång per månad.

 • Åtgärda eventuella läckande kranar som föreningen ansvarar för.

 • Sätta på och stänga av varmvattenberedare i två uthus.

 • Kolla belysningar och byta lampor om så krävs. (Skulle kunna överlåtas till uthusvärdarna)

 • Kolla septiktankar med avseende på fyllnadsgrad.

 • Åtgärda stopp i toaletter.

 • Underhålla / Byta lås på uthus.

 • Diverse nödvändiga reparationer på föreningens uthus och föreningshus.

   

  Höstarbeten.

 • Planera och leda arbeten på höstens städdag. Beställa erforderligt material.

   • Avstängning av sommarvatten:Stänga av vatten och applicera frysskydd i gatubrunn.

   • Öppning av föreningens kranar och loss-tagning av slangar på tomterna.

   • Tömma markledningarna på vatten.

   • Tömma uthusens ledningar och varmvattenberedare på vatten och frysskydda toaletterna.

   

 • Förbereda uthusen för vintervila.

*Föreningens kran på respektive tomt är den första på vattenstolpen vid tomtgräns.
(Vad som sedan monteras får varje kolonist stå för. Slangar och kopplingar ska dock vara av godkänt slag för permanent montering.)

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com